Obecní knihovna Stěžery
Naposledy aktualizováno: 04.01.2019 09:53:25

 

 

 

 

          Naše první noc s Andersenem v r. 2013

 

V letošním roce jsme se poprvé přihlásili na Noc s Andersenem.Ne­věděli jsme, jak celou akci připravit, sháněli jsme informace po ostatních knihovnách jak na to.

Vstoupili jsme do spolupráce s naší Základní a mateřskou školou, kde nám vyšla vstříc paní ředitelka školy. Spolu jsme připravili program na Noc s Andersenem a za plné podpory školy jsme ji také  připravili.

Dohodli jsme se , že Noci se zúčastní celá škola mimo 1.třídu a druhá třída s námi prožije večer do 22. hodiny.Takže nás bylo celkem 35 dětí a v knihovně přespalo 24 dětí.

Sešli jsme se v 17 hodin. Děti si přinesli spacáky, karymatky, polštářky a pod. Po zabydlení nás navštívil sám Hans Christian Andersen, s kterým jsme si popovídali o pohádkách, které napsal a některé jsme si společně s dětmi přečetli. Seznámili jsme se také s ilustrátorkou pohádek Helenou Zmátlíkovou a kreslili podle ní ilustrace k jejim pohádkám. Potom jsme si záhráli šipkovanou s cílem nalezení pokladu. Po splnění všech úkolů a strašidelném závěru jsme poklad nalezli ( knihy a figurku Lichožrouti, DVD ) ve škole. Poklad byl otevřen, podívali jsme se na pohádku a vrátili do knihovny.V 10 hodin večer si rodiče přišli pro děti 2.trídy a 3. a 4. třída si připravila spaní. Bylo nás 24 dětí a náš doprovod.Potom jsme se občerstvili na noc a četli jsme si nalezaný poklad. Proběhla velmi klidná noc. Ráno po probuzení a ranní hygieně a hlavně pořádné snídani jsme dětem předali Pamětní průkaz o Noci s Andesenem a rozešli se domů.Ze všech dětí vyzařovala  naprostá spokojenost a proto : Těšíme se na Noc s Andesenem 4.dubna 2014.  

 

 

 

Naše druhá noc s Andersenem roku 2014

 

 

Uplynul rok a naše druhá noc s Andersenem opět proběhla v knihovně 4. dubna 2014. V pátek jsme se sešli v naší knihovně ve velkém počtu. Bylo nás 53 dětí a 7 dospělých. Přišli naši čtenáři – žáci naší místní školy abychom jako detektivové společnými silami rozluštili jeden zapeklitý případ, který byl spjat s Nocí s Andersenem. 

S pátráním nám pomáhal literární hrdina komisař Vrťapka. V předstihu " Noci s Andersenem" v polovině března navštívil naše žáky osobně komisař Vrťapka spolu se svým duchovním otcem, autorem a ilustrátorem Petrem Morkesem. Děti se naučily luštit tajemné šifry, vedly samostatná pátrání a tyto získané zkušenosti později využily, když v páteční Noci odhalovaly drobný, ale neobvyklý zločin. Naši detektivové pátrali po blechách, které jsou důležitými hrdiny knihy „Komisař Vrťapka -Sebrané spisy 3.“ Právě tyto knihy byly námětem mezinárodní akce " Noc s Andersenem. "

Naši malí kriminalisté si nejdříve v knihovně vyslechli příběh o zmizení bleších hrdinů, pokusili se odhadnout obsah blešího dopisu na rozloučenou, luštili indicie , které je přivedly na stopu dalšího pobytu akrobatů z blešího cirkusu. Nové zašifrované indicie byly uloženy v knihách. Naši detektivové pracovali při hledání indicií velmi rychle i venku v terénu při         " běhací křižovce ". Ve výtvarné dílně sestavovali portrét zmizelých a vůbec nejtěžší pro ně bylo noční hledání posledních indicií. Po celou dobu pracovali ve skupinách – sehraných týmech. Po zjištění výsledků pátrání jsme se opět přesunuli do knihovny, kde jsme se rozloučili s nejmenšími pátrači, kteří odešli domů a zbývající se připravili na přespání  v knihovně.

Energii k pátrání naši detektivové získávali z moučníků a dalších dobrůtek, které jim připravily maminky a kuchařky ze školní kuchyně. Po vydatném posilnění jsme si ještě něco přečetli, popovídali si a šli spát. Ráno po vydatné snídani jsme se rozešli domů. V knihovně přespalo 37 dětí a 7 dospělých. Akce se nám vydařila, máme na co vzpomínat a už se připravujeme na 27. března 2015 na další Noc s Andersenem.

 

 

                      Česká kniha rekordů 2014

 

Ve středu 24.září 2014 se naše knihovna spolu se Základní školou a mateřskou školkou účastnila pokusu o překonání rekordu ve společném čtení v daném čase. Městská knihovna Prachatice uspořádala spolu se základními školami a knihovnami pokus o překonání rekordu " Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí " . Spolu s Agenturou Dobrý den Pelhřimov se na této akci podílelo 152 institucí a v daném čase četlo 15 786 lidí, rekord byl pokořen. Od 8 hodin se četla stejná kapitola z nové knihy spisovatele Hynka Klimka a dětských čtenářů, ilustrovaná Zdeňkou Študlarovou " O víle Majolence a panu profesorovi z Prachatic ". Společné čtení trvalo 15 minut. Naše knihovna a Základní škola a mateřská školka tak získala certifikát o vytvoření českého rekordu a stejný zápis je i v České knize rekordů IV. a jsou uloženy v knihovně a škole. 

 

 

                                 N­aše Noc s Andersenem 27. března 2015

 

I v letošním roce 2015jsmespolu s učiteli Základní školy a mateřské školky přopravili Noc s Andersenem. Tradičně jsme se sešli v 17. hodin v knihovně děti 2. až 5. třídy. Celkem nás letos bylo 48 dětí a 8 dspělých.Děti přinesly od maminek upečené dobroty, které nám nahrazovaly odvedenou energii při plnění jednotlivých úkolů. Maminkám a babičkám moc děkujeme.

Začali jsme podle knihy Na hradě Bradě řešit upravené úkoly a příběhy Bertíka a Bibi. Venku v terénu měla úspěch hra spojená s hledáním indicií a skládáním vyřešených úkolů. Takové akce se dětem líbí, mohou se při nich dostatečně vyřádit a uvolnit  přebytečnou energii. Oblíbená je také stezka odvahy, kdy večer ve dvojicích plní nalezené úkoly. Vše za dozoru  pozorovatelů. Po 10.hodině večerní odešli žáci 2.třídy spolu s rodiči domů a my jsme se připravili na noc mezi regály a v čekárnách. Po občerstvení jsme si přečetli několik pohádek z Drdových Českých pohádek a 28 dětí včetně 8 dospělých přespalo v knihovně.

Ráno po snídani jsme zhodnotili naši Noc s Andersenem, která se nám vydařila a už se připravujeme na 1.dubna 2016, kdy bude další. Už se na ni těšíme. 

 

                              

               Další naše Noc s Andersenem 1.dubna 2016

 

Ano, naše další Noc s Andersenem, jak se stává tradicí proběhla 1. dubna 2016 a opět za plné spolupráce Základní školy a mateřské školky a knihovny. Připravili jsme program podle k tomu opožděně vydané knihy Expedice z pohlednice.Sešlo se 52 dětí a 6 dospělých.  Začali jsme řešením tajenky podle různých indicií, prošli jsme tichou poštou a nakonec  si také něco z knihy přečetli. To nás vyčerpalo, takže jsme museli doplnit energii ze zásob, které opět připravily maminky a babičky dětí. Za to moc děkujeme, protože nám chutnalo – vřelé díky.

Protože nás trochu zaskočilo počasí, přemístili jsme se do školy, kde jsme si vyráběli razítka z brambor a tiskli různobarevné obrázky. Nechtějte ani vidět, jak to po těch barvách vypadalo. Úklid nám dal zabrat. 

Zároveň s tím probíhala stezka odvahy, kdy jednotlivé dvojice za pomoci baterek v temné škole hledaly indicie pro plnění dalších příběhů. To už bylo po 10. hodině večerní a tak jsme se rozloučili s druháky a odešli do knihovny.Tam jsme si připravili spaní opět mezi regály a v čekárnách, doplnily spotřebovanou energii, popovídali a přečetli něco z pohádek podle výběru dětí.

Spalo se nám dobře, spalo 36 dětí a dospělý doprovod. Ráno po bohaté snídani jsme si naši Noc zhodnotili a už se těšíme na 31. března 2017, kdy bude další.

 

 

Naše další akce v roce 2016

 

Od počátku roku 2016 jsme spolu s mateřskou školkou připravili pro  předškoláky takové malé přátelské posezení pro přestup z mateřské školky do  základní školy a pro vstup mezi čtenáře naší knihovny.Děti si připravily a vyprávěly přečtené pohádky Moc jsme si popovídali a na závěr dětem předali první barevné čtenářské průkazky do naší knihovny. Naše setkání se uskutečnilo 15.března 2016.

 

 

Naše mateřská školka připravila již třetí ročník Stěžerské básničky. 14. dubna 2016 se sešli malí recitátoři z MŠ Libčany, Nechanice, Probluz, Třesovice, Stračov, Mžany a Stěžery. Jako knihovna jsme byli členy poroty a naše práce byla velmi těžká při výběru těch nejlepších. Soutěžilo se ve dvou kategoriích : děti do 5 let a starších nad 5 let. Nakonec jsme v každé kategorii udělili 2 první místa. Ve skupině dětí do 5 let byla oceněna Barborka Klempířová z Třesovic a Lucinka Adámková z Libčan, v kategorii starších dětí nás nejvíce zaujala Laura Kolovratníková ze Mžan a Dorotka Chaloupková ze Stěžer. Musíme však pochválit všechny děti, bylo velice těžké vybrat nejlepší. Všechny děti dostaly diplom a keramickou medaily. Poděkování patří všem učitelkám za perfektní přípravu a průběh Stěžerské básničky. 

 

          

 
Proces zabral 0.0053 sekund času a 0.7MB paměti.