Obecní knihovna Stěžery
Naposledy aktualizováno: 04.01.2019 09:53:25

První zmínka o knihovně se objevuje v roce 1897, kdy byla zřízena ve škole první "Dětská knihovna" a obsahovala 471 svazků dětské literatury, postupně se zřizovala  "Učitelská knihovna", která měla 281 svazků a "Hospodářsko - občanská beseda" se 199 svazky v knihovně.

Mimo půjčování knih "Hospodářsko - občanská beseda" odebírala  noviny a sice Národní listy, Hospodářský list chrudimský, Zemědělské listy, Obzor hospodářský, Přažský hospodář, Věstník hospodářský, Světozor, Zlatá Praha, Květy, Osvěta, Lumír, Český lid, Přítel domoviny, Matice Libuše, Matice lidu, Laciná knihovna, Der praktische Landwirt, Národní politika, Malé národní listy, Ratiboř, Osvěta lidu, Katolické listy, Obnova, Pražský denník, Lada, Humoristické listy, Šípy, Věstník hasičské ústřední jednoty, Pařížské módy, Módní svět, Z říše věd a práce, Rozhledy Pelcovi, Časopis přátel starožitností, Pedagogické rozhledy, Posel z Budče, Květy mládeže, Školský obzor a Česká škola.

Hospodyňská škola, která byla otevřena v obci, měla pro své hospodyňky vlastní knihovnu.

Na podzim roku 1921 bylo přikročeno ke zřízení " Obecní knihovny ", jež byla umístěna ve školní budově. Knihovníkem, jednatelem a pokladníkem byl pan řídící Rudolf Štěpán. Mimo podpor od obce dostalo se knihovně také daru 50,- Kč od " Místní osvětové besedy " a 120 knih od " Hospodářsko občanské besedy ".Dále 50 knih od " Živnostensko občanské besedy a 10 knih od " Organizace sociálně demokratické ".

V roce 1957 byla již " Lidová knihovna MNV " ve Stěžerách umístěna v kulturní místnosti a v neděli od 8.00 do 10.00 hodin půjčoval knihy pan Stanislav Ledvinka. V roce 1959 si chodilo vypůjčovat knihy ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod. celkem 119 občanů a vybírali si z 1410 svazků. 

V roce 1961 byla " Veřejná knihovna " přemístěna do nově získané budovy pod kostelem, kde dříve bývala svatební síň. Z konfiskátu byly dovezeny krásné regály za 500,- Kč.

V roce 1965 převzala knihovnu od p.Ledvinky učitelka z mateřské školky sl. Irena Švadlenková. V knihovně bylo 1905 knih, registrováno bylo 73 čtenářů. Knihovna byla umístěna v bývalé spořitelně.

Od roku 1975 je knihovníkem Václav Pavlíček. Koncem tohoto roku byla knihovna přemístěna do budovy před nákupním střediskem ( klubovna Junáka ), kde byla až dokonce května 2011.Tím knihovna získala větší prostory a mohla svoji činnost rozšiřovat. V té době má knihovna 8545 svazků a 345 registrovaných čtenářů. Mimo knihy má také videokazety, CD ROMY a DVD. V roce 2010 bylo půjčeno 12867 výpůjček a knihovnu navštívilo 3153 návštěvníků.

Začátkem měsíce června 2011 se knihovna přestěhovala do nových prostorů v CISu ( Centrum integrovaných služeb ). 17.června byla budova CISu slavnostně otevřena a předána obci a jejím obyvatelům a knihovna zahájila činnost v těchto nových prostorách. Při stěhování nám poskytly velmi vydatnou pomoc děvčata z Knihovny města Hradec Králové, za což jim moc a moc děkujeme.

Knihovna má několik zajímavostí : naše nejstarší kniha je Homeri odyssea z roku 1822 a další knihy máme z druhé poloviny 19.století a začátku století 20.Zajímavý je výpůjční řád,vylepený v těchto knihách, ve kterém se praví :

1. Knihy si může vypůjčit každý, a kdo si knihy vypůjčí, nesmí je jinému půjčovati.

2. Zapůjčí si pouze jedno dílo najednou na dobu 14 dnů a to bezplatně. Kdo si knihu podrží přes tuto dobu, zaplatí za každý týden 4 haléře ve prospěch fondu na doplnění a správu knih.

3. Za ztracené, pomazané a jinak poškozené knihy zaplatí úplnou cenu celého díla ten, kdo si knihu vypůjčil.

4. Knihy buďtež šetřeny, nikdo neohýbej rohy, nedělěj poznámek, při obracení nesliň prsty a obracej listy nahoře.

5 Knihy vůbec, zvláště pak obrázkové nesmějí se svěřovati malým dětem.

6. Kdo se těmto pravidlům prohřeší, ztratí nárok na další vypůjčování knih.

 

Tolik o naší knihovně.

 
Proces zabral 0.0234 sekund času a 0.69MB paměti.